Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2019059694
  DokumentID: 19/59694 - Innspill KDP3 - Hvem skal flytte til Fornebu når den blir by?
  ArkivsakID: 16/8446 - Fornebu - kommunedelplan 3
  Journaldato: 15.03.2019
  Brevdato: 15.03.2019
  Dokumentansvarlig: Lisbeth Hammer Krog
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Gregers Gram Rygg
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS