Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019056216
DokumentID: 19/56216 - Status utlysning fastlegehjemler
ArkivsakID: 19/5568 - Status utlysning fastlegehjemler
Journaldato: 13.03.2019
Brevdato: 13.03.2019
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS