Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019055887
DokumentID: 19/55887 - Godkjenning av protokoll
ArkivsakID: 19/5371 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.04.2019
Journaldato: 26.03.2019
Brevdato: 12.03.2019
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS