Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019055487
DokumentID: 19/55487 - Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 14.03.2019
ArkivsakID: 19/79 - Hoved-arbeidsmiljøutvalget 2019
Journaldato: 08.05.2019
Brevdato: 12.04.2019
Dokumentansvarlig: Toril Stærk Fosse
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Sendt til

Aksel Robert Rustad
 
Bente Rudrud Herdlevær
 
Bjørn M Johnsen - hovedtillitsvalgt - LOK/FAGF

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS