Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019055145
DokumentID: 19/55145 - Spørsmål vedrørende sak om avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet
ArkivsakID: 19/3587 - Avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming
Journaldato: 12.03.2019
Brevdato: 12.03.2019
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
 
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS