Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019052227
DokumentID: 19/52227 - Reguleringsplan for Hestehagebukta, vurdering av nye innspill fra vellet og berørte grunneiere
ArkivsakID: 16/36047 - Hesthagebukta / Børs vei mellom nr. 14 og 15 - Detaljregulering av felles bryggeanlegg
Journaldato: 20.03.2019
Brevdato: 19.03.2019
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS