Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019047486
  DokumentID: 19/47486 - Høring - planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 Asker kommune
  ArkivsakID: 19/2769 - Kommuneplan for Nye Asker kommune 2020 - 2032
  Journaldato: 12.03.2019
  Brevdato: 12.03.2019
  Dokumentansvarlig: Liv Berit Finne
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS