Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2019047155
  DokumentID: 19/47155 - Fylkesmannen stadfester vedtak i klagesak - Klage avvisning klage endring arealformål i kommuneplan - Øverland
  ArkivsakID: 18/12587 - Øverland del av gnr. 23 bnr. 2 - detaljregulering - klage over vedtak
  Journaldato: 01.03.2019
  Brevdato: 27.02.2019
  Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Fylkesmannen i Oslo og Viken
  Postboks 325
  1502 MOSS
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS