Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2019046014
  DokumentID: 19/46014 - Fylkesmannen stadfester vedtak om pålegg om opphør av bruk - Grini Næringspark 1
  ArkivsakID: 18/26425 - Grini næringspark - spørsmål om lovligheten av detaljhandel - Klage over vedtak
  Journaldato: 28.02.2019
  Brevdato: 26.02.2019
  Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Fylkesmannen i Oslo og Viken
  Postboks 325
  1502 MOSS

  Tekstdokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS