Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019044723
DokumentID: 19/44723 - Rutiner for valg av styremedlemmer der Bærum kommune har eierinteresser- vurdering av styrekandidatregister
ArkivsakID: 19/4456 - Informasjon vedrørende styrekandidat registeret - Bærum kommune
Journaldato: 05.03.2019
Brevdato: 05.03.2019
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl
ACOS Innsyn levert av ACOS AS