Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019041758
DokumentID: 19/41758 - Overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019
ArkivsakID: 19/4206 - Overføring av disponible midler fra 2018 til 2019 - drift og investering
Journaldato: 26.02.2019
Brevdato: 26.02.2019
Dokumentansvarlig: Ove Myrvåg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS