Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019040268
DokumentID: 19/40268 - Kommunedelplan 3 Fornebu – 2.gangsbehandling- spørsmål fra politikere
ArkivsakID: 16/8446 - Fornebu - kommunedelplan 3
Journaldato: 21.02.2019
Brevdato: 21.02.2019
Dokumentansvarlig: Karen K.P. Gunleiksrud
ACOS Innsyn levert av ACOS AS