Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019038258
DokumentID: 19/38258 - Skattekontorets kontrollrapport 2018 - skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune
ArkivsakID: 19/3864 - Skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune - kontrollrapport 2018
Journaldato: 18.02.2019
Brevdato: 15.02.2019
Dokumentansvarlig: Ove Myrvåg
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS