Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019037231
DokumentID: 19/37231 - Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030 - justert oppsummering av høringsinnspill
ArkivsakID: 16/4443 - Revisjon av sykkelstrategi og plan for sykkelveinettet
tidl. Revisjon av sykkelstrategi og plan for hovedsykkelveinett
Journaldato: 21.02.2019
Brevdato: 20.02.2019
Dokumentansvarlig: Kristin Siem Utne
ACOS Innsyn levert av ACOS AS