Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019025992
DokumentID: 19/25992 - Uttalelse til sak 009/19 - Fam. Skaar og Øivind R. Lie
ArkivsakID: 16/36047 - Hesthagebukta / Børs vei mellom nr. 14 og 15 - Detaljregulering av felles bryggeanlegg
Journaldato: 06.02.2019
Brevdato: 06.02.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS