Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019024148
DokumentID: 19/24148 - Vedr butikksakene saksnr. 006/19 og 007/19
ArkivsakID: 15/155516 - Blommenholmveien 1 og 1 B - detaljregulering
Journaldato: 04.02.2019
Brevdato: 04.02.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS