Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019022523
DokumentID: 19/22523 - Fylkesmannen i Oslo og Viken - kommunens vedtak stadfestes - Toppåsveien 30 B - spørsmål om ulovlighet av mur - klage over vedtak
ArkivsakID: 17/27161 - Toppåsveien 30 B - spørsmål om ulovlighet av mur - klage over vedtak
Journaldato: 31.01.2019
Brevdato: 30.01.2019
Dokumentansvarlig: Sigurd Fahlstrøm
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS