Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019020831
DokumentID: 19/20831 - Kommentarer til Formannskapets behandling av reguleringssaken i Hestehagebukta på Lille Oust.
ArkivsakID: 16/36047 - Hesthagebukta / Børs vei mellom nr. 14 og 15 - Detaljregulering av felles bryggeanlegg
Journaldato: 29.01.2019
Brevdato: 29.01.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS