Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
Clear

  Internt notat

  Internt notat 2019019994
  DokumentID: 19/19994 - Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 - supplerende opplysninger
  ArkivsakID: 18/29655 - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi - bosetting av flyktninger 2019
  Journaldato: 06.02.2019
  Brevdato: 29.01.2019
  Dokumentansvarlig: Cai Birger Nesset
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS