Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019014518
DokumentID: 19/14518 - Kopi av høringsuttalelse til endringer av verneforskrifter for to landskapsvernområder og fire friluftslivsområder i Oslo kommune
Hauktjern, Spinneren, Godbekken og Skjennungsåsen - Maridalen og Blankvann
ArkivsakID: 19/1738 - Oslo kommune - endringer av verneforskrifter for to landskapsvernområder og fire friluftslivsområder
Journaldato: 21.01.2019
Brevdato: 18.01.2019
Dokumentansvarlig: Terje Johannessen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Oslo og Omland Friluftsråd
Storgata 28A
0184 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS