Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019013034
DokumentID: 19/13034 - Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 18.01.2019
ArkivsakID: 19/79 - Hoved-arbeidsmiljøutvalget 2019
Journaldato: 13.02.2019
Brevdato: 13.02.2019
Dokumentansvarlig: Toril Stærk Fosse
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Sendt til

Bente Rudrud Herdlevær
 
Bjørn M Johnsen - hovedtillitsvalgt - LOK/FAGF
 
Erik Førland

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS