Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019007282
  DokumentID: 19/7282 - Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune 2019
  ArkivsakID: 18/29655 - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi - bosetting av flyktninger 2019
  Journaldato: 15.01.2019
  Brevdato: 15.01.2019
  Dokumentansvarlig: Grete Syrdal
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS