Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019006249
  DokumentID: 19/6249 - Lavterskeltilbud psykisk helse og rus - samordning av døgntilbudet
  ArkivsakID: 19/639 - Lavterskeltilbud psykisk helse og rus - samordning av døgntilbudet
  Journaldato: 01.02.2019
  Brevdato: 31.01.2019
  Dokumentansvarlig: Grete Syrdal
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS