Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018268627
DokumentID: 18/268627 - Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - avklaringer
ArkivsakID: 18/7800 - Rådmannens oppfølging av vedtak vedrørende sak om konkurranseutsetting av bo- og behandlingssentre
Journaldato: 08.01.2019
Brevdato: 07.01.2019
Dokumentansvarlig: Morten Svarverud

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS