Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018263487
DokumentID: 18/263487 - Spørsmål vedr. krav til norskkunnskaper i pleie og omsorgstjenesten
ArkivsakID: 18/3450 - Spørsmål om miljørapporetring
Journaldato: 05.12.2018
Brevdato: 05.12.2018
Dokumentansvarlig: Øyvind Brandt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS