Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018261808
DokumentID: 18/261808 - Svømmeanlegg Rud - oppfølging av Formannskapets innstilling 20.11.18
ArkivsakID: 18/25309 - Svømmeanlegg på Rud – beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer (BP 3)
Journaldato: 03.12.2018
Brevdato: 03.12.2018
Dokumentansvarlig: Øyvind Brandt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS