Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018259246
DokumentID: 18/259246 - Referatsaker
ArkivsakID: 18/30058 - Kommunestyret - 05.12.2018
Journaldato: 28.11.2018
Brevdato: 28.11.2018
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS