Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018249465
DokumentID: 18/249465 - Oppfølging av MIK-vedtak om redusert saltbruk ( Sak 032/18) Omarbeidet til sak se jrpost 3
ArkivsakID: 18/28943 - Oppfølging av MIK-vedtak om redusert saltbruk
Journaldato: 14.11.2018
Brevdato: 14.11.2018
Dokumentansvarlig: Christian Strandenæs
ACOS Innsyn levert av ACOS AS