Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018249048
DokumentID: 18/249048 - Svar på spørsmål fra Pp vedr budsjettmessig innsparing
ArkivsakID: 18/27314 - HP 2019 - 2022 - svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 14.11.2018
Brevdato: 14.11.2018
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier
ACOS Innsyn levert av ACOS AS