Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018247974
DokumentID: 18/247974 - Svømmeanlegg på Rud - Funksjonalitet, energi og miljø
ArkivsakID: 18/25309 - Svømmeanlegg på Rud – beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer (BP 3)
Journaldato: 15.11.2018
Brevdato: 15.11.2018
Dokumentansvarlig: Kristine Hjellup Horne

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS