Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018245708
DokumentID: 18/245708 - Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS
ArkivsakID: 18/28518 - Selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS
Journaldato: 04.01.2019
Brevdato: 03.12.2018
Dokumentansvarlig: Ove Myrvåg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS