Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018245652
DokumentID: 18/245652 - Svar på spørsmål vedrørende reduksjon av kommunal skattesats – Handlingsprogram 2019-2022
ArkivsakID: 18/5553 - Handlingsprogram 2019–2022
Journaldato: 13.11.2018
Brevdato: 13.11.2018
Dokumentansvarlig: Ove Myrvåg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS