Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018240242
DokumentID: 18/240242 - Tilleggsinnspill til implementering og korrigering av saksfremlegg til rullering av kommuneplanen sak 16/37785 Fridtjof Nansens vei 15 C
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 02.11.2018
Brevdato: 02.11.2018
Dokumentansvarlig: Ole Kristian Udnes
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS