Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018238048
DokumentID: 18/238048 - Gjeldsgrad - konsekvenser ved å sette tak for gjeldsgrad på 80 %- svar på spørsmål HP 2019-2022
ArkivsakID: 18/5553 - Handlingsprogram 2019–2022
Journaldato: 01.11.2018
Brevdato: 01.11.2018
Dokumentansvarlig: Knut Skov Pedersen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS