Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2018237511
  DokumentID: 18/237511 - Ekeberglia 61-endring av reguleringsplan for nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika - 2. gangs behandling
  ArkivsakID: 18/12960 - Ekeberglia 61 - mindre endring av reguleringsplan
  Journaldato: 03.01.2019
  Brevdato: 03.01.2019
  Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS