Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018230966
DokumentID: 18/230966 - Notat fra vernetjenesten og organisasjonene - Haug skole
ArkivsakID: 18/25566 - Haug skole og ressurssenter - situasjon
Vikar og bemanningssituasjon
Journaldato: 24.10.2018
Brevdato: 23.10.2018
Dokumentansvarlig: Bjørn Sigurd Hjetland - Hovedtillitsvalgt
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS