Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2018228830
DokumentID: 18/228830 - Svar på spørsmål knyttet til forslag til handlingsprogram 2019-2022
ArkivsakID: 18/26524 - Svar på spørsmål knyttet til forslag til handlingsporgram 2019-2022
Journaldato: 23.10.2018
Brevdato: 23.10.2018
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Cathrine Chaffey
Snarøyveien 78 B
1367 SNARØYA
 
Dag Egil Strømme
Solbergveien 25 A
1337 SANDVIKA
 
Edvard B. Værland
Hans Haslums vei 17
1356 BEKKESTUA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS