Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018228732
DokumentID: 18/228732 - Svar på spørsmål ang. stillinger skolebibliotek, foreldrebetaling SFO og ekstra engelsktime - HP 2019-22
ArkivsakID: 18/27314 - HP 2019 - 2022 - svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 06.11.2018
Brevdato: 30.10.2018
Dokumentansvarlig: Siv Herikstad
ACOS Innsyn levert av ACOS AS