Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018225822
DokumentID: 18/225822 - Referatsaker
ArkivsakID: 18/24846 - Kommunestyret - 24.10.2018
Journaldato: 17.10.2018
Brevdato: 17.10.2018
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS