Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018225732
DokumentID: 18/225732 - Enslige mindreårige flyktninger- grunnlagsdokumenter
ArkivsakID: 18/21401 - Gjennomgang av tjenester til enslige mindreårige flyktninger bosatt i Bærum kommune
Journaldato: 17.10.2018
Brevdato: 17.10.2018
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS