Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018217602
DokumentID: 18/217602 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Likeverdig behandling av dispensasjonssøknadene?
ArkivsakID: 17/3963 - Kontrollutvalgssaker til kommunestyret - samlesak
Journaldato: 08.10.2018
Brevdato: 08.10.2018
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS