Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018184676
DokumentID: 18/184676 - Enslige mindreårige flyktninger i Bærum kommune- gjennomgang av tjenester
ArkivsakID: 18/21401 - Gjennomgang av tjenester til enslige mindreårige flyktninger bosatt i Bærum kommune
Journaldato: 05.09.2018
Brevdato: 05.09.2018
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS