Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018121792
DokumentID: 18/121792 - Frivillig vern av tre skogområder i Bærum - utvidelse av Ramsåsen naturreservat , Løkkåsen og Kloppa
ArkivsakID: 17/5888 - Gbnr. 72/10 med flere i Bærum kommune - frivillig vern av skog 2017-2018
Journaldato: 31.05.2018
Brevdato: 31.05.2018
Dokumentansvarlig: Jan Willy Mundal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS