Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018103459
DokumentID: 18/103459 - Svar på interpellasjon fra Harald Sævareid - trakassering og maktovergrep
ArkivsakID: 18/7921 - Interpellasjon fra Harald Sævareid (SV): Trakassering og maktovergrep
Journaldato: 07.05.2018
Brevdato: 07.05.2018
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS