Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018098981
DokumentID: 18/98981 - Uttalelse om tennishall i østre Bærum - Elisabeth Lackner
ArkivsakID: 15/133827 - Fossumveien 19 - detaljregulering - planID 2015010
Journaldato: 02.05.2018
Brevdato: 02.05.2018
Dokumentansvarlig: Ole Kristian Udnes
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS