Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018093579
DokumentID: 18/93579 - Spørsmål til årsrapportens kapittel 07 Barnehage
ArkivsakID: 18/7010 - Årsrapport 2017 - Bærum kommune
Journaldato: 30.04.2018
Brevdato: 30.04.2018
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Kommunestyret

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS