Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018080637
DokumentID: 18/80637 - Høring om grensejustering i området Sollihøgda
ArkivsakID: 16/17494 - Sollihøgda - grensejustering
Journaldato: 17.04.2018
Brevdato: 17.04.2018
Dokumentansvarlig: Stein Erik Skilhagen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS