Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018075480
DokumentID: 18/75480 - Innspill vedrørende adkomst til nytt utbyggingsområde på Ballerud
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 03.04.2018
Brevdato: 03.04.2018
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Per Aker Johannessen
Johs Faales vei 4
1363 HØVIK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS