Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018074862
DokumentID: 18/74862 - Kommuneplanens arealdel 2017-2035- tilleggsopplysninger ny grønnstruktur, eieform berørte grunneiendommer
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 03.04.2018
Brevdato: 03.04.2018
Dokumentansvarlig: Terje Hansen

Sendt til

Kommunestyret

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS