Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018072001
DokumentID: 18/72001 - Innspill fra Eivind Mossige - justering av avvikssone for støy og utviklingsområde på Haslum
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 23.03.2018
Brevdato: 23.03.2018
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Eivind Mossige
Pollestadtunet 9
4343 ORRE

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS